kristine helbekkmo, gestaltterapeut i bergen

Kristine Helbekkmo, gestaltterapeut under utdanning

Mitt navn er Kristine Helbekkmo, og jeg er 49 år gammel. Jeg er utdannet sosionom fra Høyskolen i Bergen i 2001, og har etter endt utdanning jobbet både i psykiatri, rusomsorg og med barn og unge på institusjon. Jeg tok videreutdanning i veiledning i 2008, opplæring i TBO (Traumebevisst Omsorg) i 2014, og er for tiden under utdanning for å bli gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.
Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i krise, og som står i en endringsprosess. Jeg har erfaring med både individualsamtaler og gruppesamtaler. Jeg er spesielt opptatt av at du skal føle deg trygg, og at vår relasjon gradvis skal utvikle seg til noe som kan gi deg styrke og trygghet til å møte de utfordringene du har i hverdagen på en god og tjenlig måte.

Jeg holder til i trivelige lokaler i Skjold Helsehus, Sæterveien 25, 5237 Rådal, Bergen. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening.