Er gestaltterapi for deg?

Står du fast, eller ved et veiskille i livet, og vet ikke hvilken vei du vil gå?
Har du vanskelig for å si nei?
Har du vansker med å sette grenser for deg selv eller andre?
Sliter du med dårlig samvittighet?
Bekymrer du deg mye?
Er du sjalu?
Sliter du med en avhengighet?
Er du pårørende/medavhengig til en med avhengighet?
Har du et kontrollbehov?
Har du eller en du er nær en alvorlig sykdom?

Da kan jeg kanskje hjelpe deg. Jeg har selv erfaring med å stå fast i livet, og ikke vite hvilken vei jeg vil velge. Jeg har opplevd avhengighet gjennom å være pårørende/medavhengig, og jeg har selv hatt en alvorlig sykdom. Løsningen for meg lå i den gode samtalen med min terapeut.

Den gode samtalen for meg er å hjelpe deg til selv å finne løsningen på ditt problem, ikke å bli gitt råd og bli fortalt hva du skal gjøre. Når du får støtte til å akseptere deg selv som den du er, vil du lettere se dine ressurser, styrker og muligheter.

Endring kan kun skje når man blir den man er, ikke når man forsøker å bli noe man ikke er

/ Arnold Beisser, tysk filosof, 1970

Kristine Helbekkmo, psykoterapeut og gestaltterapeut

Jeg er utdannet sosionom fra Høyskolen i Bergen i 2001, og har etter endt utdanning jobbet både i psykiatri, rusomsorg og med barn og unge på institusjon. Jeg tok videreutdanning i veiledning i 2008, opplæring i TBO (Traumebevisst Omsorg) i 2014, og Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 2015-2019.
Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i krise, og som står i en endringsprosess. Jeg har erfaring med både individualsamtaler og gruppesamtaler. Jeg er spesielt opptatt av at du skal føle deg trygg, og at vår relasjon gradvis skal utvikle seg til noe som kan gi deg styrke og trygghet til å møte de utfordringene du har i hverdagen på en god og tjenlig måte.

Jeg holder til i trivelige lokaler i Skjold Helsehus, Sæterveien 25, 5237 Rådal i Bergen. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening.

Det handler om å få nok støtte til å våge og gjøre endringer i livet. Gjennom bevisstgjøring av tanker og følelser, hjelper jeg deg til bedre selvinnsikt som gir grunnlaget for vekst og utvikling. Når du blir mer oppmerksom på hvordan du virker på andre og de virker på deg, påvirker det kommunikasjonen og gir bedre og mer tilfredsstillende relasjoner.